Όσοι θέλετε να συνεισφέρετε σε αυτήν την ανταλλαγή γνώσης και απόψεων, στείλτε τα δικά σας άρθρα κι εφόσον πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, όπως σεβασμό στους άλλους και στις αντίθετες απόψεις, γνωστική και συντακτική επάρκεια καθώς και θεματική επικέντρωση στον Εσωτερισμό, τότε θα είναι χαρά μας να φιλοξενήσουμε την προσπάθειά σας. Απαραίτητος όρος, επίσης, είναι να μην χρησιμοποιήσετε την Πύλη για να κάνετε κάποιο είδος απροκάλυπτης Προπαγάνδας για την συγκεκριμένη ομάδα, πίστη ή σύστημα που υποστηρίζετε. Η δύναμη των απόψεών σας και του πνεύματός σας είναι η μόνη που μπορεί και πρέπει να φαίνεται μέσα από το άρθρο σας. Αυτό μπορεί να αλλάξει, σε κάποιο βαθμό, αν το άρθρο που μας αποστέλλεται είναι, επιβεβαιωμένα, ένα επίσημο άρθρο μιας Σχολής και υπογράφεται από αυτήν την Σχολή. Και σε αυτήν την περίπτωση, όμως, θα πρέπει να αποφεύγονται ακραίοι ισχυρισμοί, αυτοδιαφήμιση, ή και κατηγορίες εναντίον άλλων σχολών σκέψης.

Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να κρίνουμε εμείς τον βαθμό και την έκταση της παραβίασης αυτών των προϋποθέσεων.

Το κείμενο πρέπει να στέλνεται ως επισύναψη με την μορφή του WORD (έκδοσης 97 και άνω) ή σε μορφή απλού κειμένου (txt). Η γραμματοσειρά να είναι απλής μορφής Arial Greek ή Times New Roman Greek για να μην υπάρχει πρόβλημα ανάγνωσης του κειμένου σας. Στο κείμενο να προσπαθείτε να μην περιλαμβάνετε ειδικές μορφοποιήσεις όπως π.χ. πλαίσια κειμένου ή πίνακες, για τους παραπάνω λόγους. Αν θέλετε, το κείμενο να συνοδεύεται από κάποιες φωτογραφίες, να τις αποστέλλετε ξεχωριστά ως επισύναψη. Απαραίτητα πρέπει να περιλαμβάνεται βιβλιογραφία με τις έντυπες ή ηλεκτρονικές πηγές σας (όπως π.χ. links) Επίσης θα πρέπει να μας αναφέρετε αν θέλετε να υπάρχει κάποιο όνομα συγγραφέα στο κείμενο. Θα σεβαστούμε την επιθυμία σας, αν το ζητήσετε, να κρατηθεί η ανωνυμία σας, ή να αναφέρουμε μόνο τα αρχικά σας ή ακόμη και ένα ψευδώνυμο με το οποίο θέλετε να παρουσιάζεστε μέσα από την Πύλη.

Διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύσουμε το άρθρο σας, αν δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις ή ακόμη και να το αφαιρέσουμε, εκ των υστέρων, αν κρίνουμε, ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να το κάνουμε αυτό, όπως π.χ. να παραβιάζει κάποιους νόμους ή να προκαλεί σοβαρά αρνητικά σχόλια και συναισθήματα σε κάποιες ομάδες ανθρώπων οι οποίοι θίγονται σημαντικά από το άρθρο σας κ.α.

Στείλτε το άρθρο, την εργασία ή την μελέτη σας σε αυτήν την διεύθυνση
Συντακτική ομάδα Esoterica.gr - Άρθρα Συνεργατών (arthra@esoterica.gr)