ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΟΝΟΙΑΣ

 

Εισηγητής: Ασπασία Παπαδομιχελάκη
από το "Κέντρο Μεταφυσικής Ενημέρωσης"
φιλοξενία στο ESOTERICA.gr >>
"Κέντρο Μεταφυσικής Ενημέρωσης"

www.theosophy.gr

Ομιλία στα πλαίσια του 8ου πανελληνίου συμποσίου που διοργάνωσε η ΚΙΝΗΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
φιλοξενία στο ESOTERICA.gr >> "ΚΙΝΗΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ"

Σύμφωνα με την εσωτερική διδασκαλία ο αυθύπαρκτος νόμος της εξέλιξης γίνεται το κίνητρο και ο στόχος της ζωής του εκδηλωμένου σύμπαντος. Όμως ο νόμος για να γίνει αντιληπτός και να πραγματοποιηθεί από την κάθε ψυχή, χρειάζεται η ανάπτυξη εκείνης της δύναμης-αρχής που δίνει νοημοσύνη και αυτοσυνειδητότητα.

Ο άνθρωπος που είναι μια μονάδα από το λίκνο πνευματικότητας, μαζί με άλλες ομοσύστατες μονάδες εισέρχεται στο μακρύ ταξίδι του προσκυνητή διαμέσου όλων των πεδίων του σύμπαντος. Σκοπός αυτής της περιφοράς είναι η προοδευτική ανάπτυξη των ληθαργημένων δυνάμεων της ψυχομονάδας, και μέσω ατομικής προσπάθειας και εμπειρίας η κατάκτηση της αυτοσυνειδητότητας.

Η ανθρωπότητα είναι ένας αριθμός ψυχομονάδων, που έχει αρχίσει να ενεργοποιεί την πέμπτη αρχή της, τη μανασική. Πρόκειται για τον κρίκο που διασυνδέει την εξελισσόμενη ανθρώπινη μονάδα με την πνευματική της φύση. Όταν αρχίζει να λειτουργεί αυτή η αρχή, τότε η ψυχομονάδα αποκτά νόηση, μνήμη, βούληση και αυτοσυνειδητότητα.

Η εστία από την οποία διαμοιράζεται στις ψυχομονάδες της ανθρωπότητάς μας αυτή η ουσία και τις μετατρέπει προοδευτικά σε πνευματικά όντα, είναι η Υπερ-Ψυχή της δικής μας ανθρωπότητας. Στη Μυστική Διδασκαλία αναφέρεται ως 'ο Σιωπηλός Παρατηρητής'. Είναι ο Πνευματικός Εαυτός της ανθρωπότητάς μας, ο Μεγάλος Διδάσκαλος, το λίκνο της πνευματικότητας και της αυτοσυνειδητότητας. Είναι η Πνευματική Εστία του δικού μας πλανητικού κόσμου, από την οποία μεταβιβάζεται μέσω των Νοημόνων Ιεραρχιών των Μανασαπούτρα στην ανθρωπότητα η ουσία της νοημοσύνης. Ενώ η Ιεραρχία της Συμπόνοιας και της Ευσπλαχνίας που είναι δική της προέκταση, σκεπάζει με τις φτερούγες της και προστατεύει την ανώριμη ανθρωπότητα στην οποία συμπαρίσταται ώστε να αναπτύξει νοημοσύνη και αυτοσυνειδητότητα.

Η Ύψιστη αυτή Πνευματική Αρχή είναι ο Μεγάλος Μυσταγωγός και ονομάζεται 'η Μεγάλη Θυσία', γιατί παραμένει στον κύκλο του σκότους για χάρη της δικής μας εξέλιξης. Είναι Αυτός που μας δείχνει τον δρόμο για την περιοχή της ελευθερίας, από την οποία έχει οικειοθελώς εξοριστεί και είναι μαζί μας και ανάμεσά μας για να φωτίζει τους ίσκιους της πλάνης μας.

Αυτή η μεγάλη ΟΝΤΟΤΗΤΑ είναι το Δέντρο από το οποίο ξεπήδησαν όλοι οι Σοφοί και οι Ιεροφάντες του πλανήτη μας, γνωστοί ως Καπίλα, Ερμής, Ενώχ, Ορφέας, Πυθαγόρας, κ.λ.π. Είναι Αυτός που ασκεί πνευματική εξουσία πάνω στους μυημένους όλου του κόσμου. "Κάτω από την άμεση, σιωπηλή καθοδήγηση αυτού του ΜΑΧΑ-ΓΚΟΥΡΟΥ όλοι οι άλλοι λιγότερο θείοι Διδάσκαλοι και καθοδηγητές της ανθρωπότητας έγιναν - από την πρώτη αφύπνιση της ανθρώπινης συνειδητότητας - οι οδηγοί της Ανθρωπότητας. Μέσω αυτών των 'Γιών του Θεού' η ανώριμη ακόμα ανθρωπότητα απέκτησε τις πρώτες ιδέες για τις τέχνες και τις επιστήμες, καθώς και για την πνευματική γνώση. Και αυτοί έθεσαν τους πρώτους θεμέλιους λίθους εκείνων των αρχαίων πολιτισμών που προβληματίζουν τόσο πολύ τους σύγχρονους σπουδαστές και μελετητές." Ι, 208

Από τον Μεγάλο Γκουρού προέρχεται η σειρά των μεγάλων Μυημένων του πλανήτη μας, που ήταν εξαρχής μια ξεχωριστή ομάδα διαφορετική από την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Πρόκειται για Όντα πνευματικά ολοκληρωμένα από προηγούμενα μανβαντάρα, τα οποία απετέλεσαν την Ιεραρχία του για το έργο της εξέλιξης πάνω στη γη. Αυτή είναι η Ιεραρχία της Ευσπλαχνίας και σε αυτήν ανήκουν οι Διδάσκαλοι της Συμπόνοιας. Στην ίδια Ιεραρχία ανήκουν και άνθρωποι οι οποίοι κατόρθωσαν να ενεργοποιήσουν πνευματικές δυνάμεις και ουσίες παρόμοιας αγνότητας και φωτεινότητας με εκείνων των Όντων της Ιεραρχίας.

Ο Μεγάλος Γκουρού είναι το λίκνο της πνευματικής συνειδητότητας με το οποίο είναι συνδεδεμένα ως συγκοινωνούντα δοχεία όλα τα ανθρώπινα όντα του πλανήτη μας. Είναι ο Μεγάλος Εαυτός που έχει διασπαστεί σε τόσα κομμάτια όσα και οι άνθρωποι. Αυτός είναι ο Εσωτερικός Δάσκαλος που οι μυστικιστές αναζητούν να συναντήσουν. Αυτός είναι η Μυστική Φωνή, η φωνή της Συνείδησης που ακούγεται μόνον από όσους μπορούν και την ακούν. Αυτός είναι ο Σιωπηλός Παρατηρητής που παρακολουθεί τη δράση μας και αφήνοντας πότε το κάρμα και πότε τη θεία χάρη να ενεργεί, στηρίζει την επιστροφή μας προς το λίκνο του. Και Αυτός είναι ο δρόμος της επιστροφής μας προς τον Πατέρα τον "εν τοις ουρανοίς".

Οτιδήποτε αφορά τη νοητική και την πνευματική φύση μας ανήκει στη δική Του φύση. Είναι ο αρχηγός της Πνευματικής μας Ιεραρχίας. Είναι ο Διδάσκαλος της Συμπόνοιας και της Ευσπλαχνίας και η διαρκής παρουσία του στην αντικειμενικότητα είναι το παράδειγμα της Ύψιστης Θυσίας.

Είναι "ο Ανώνυμος που έχει τόσα πολλά ονόματα,…. Είναι εκείνος που αλλάζει μορφή και όμως παραμένει πάντα ο ίδιος…. Είναι το μυστηριώδες … και πάντα παρόν Πρόσωπο για το οποίο τόσοι μύθοι κυκλοφορούν στην Ανατολή…" Ι, 208

Ανάμεσά μας υπάρχουν αρκετοί που αναζητούν τον πνευματικό δάσκαλο, είτε στη γη είτε στο όνειρό τους ή στον διαλογισμό τους. Πολλές φορές επιδιώκουν να έρθουν σε επαφή με ένα Διδάσκαλο της Σοφίας, ένα Μαχάτμα, για να έχουν μέσω μιας άμεσης επικοινωνίας, απόδειξη της ύπαρξης της Πνευματικής Ιεραρχίας.

Γεγονός είναι ότι οι Πνευματικοί Διδάσκαλοι, επειδή η φύση τους είναι πνευματική - άτμα, βρίσκονται παντού και πάντοτε. Είναι μαζί μας κάθε στιγμή και κάθε μέρα. Γιατί η ανώτερη φύση μας, η πνευματική, είναι της ίδιας ουσίας με εκείνης του Πνευματικού μας Διδασκάλου, γιατί αυτός είναι ο Πνευματικός μας Εαυτός, που είναι Ένας για όλους μας, αφού καθένας από μας είναι ένα τμήμα από την ουσία Του. Και όπως εμφανίζεται μέσα από πολλαπλές προσωπικότητες πάνω στο φυσικό πεδίο, κατά τον ίδιο τρόπο εμφανίζεται μέσω Πνευματικών Οντοτήτων στο υπερφυσικό πεδίο.

Οι Μαχάτμας είναι όψεις του Ενός Πνευματικού Εαυτού. Είναι Όντα που μέσω αυτόβουλων προσπαθειών απελευθέρωσαν την ύπαρξή τους από τα δεσμά της χωριστικότητας και της πλάνης και έγιναν ενεργοί πράκτορες της παγκόσμιας αδελφότητας, της θυσίας και της υπηρεσίας. Είναι τα αυτοσυνειδητά και ενεργά πνευματικά κύτταρα του Μεγάλου Εαυτού. Όλοι μαζί αποτελούν την Ιεραρχία της Συμπόνοιας.

"Γλυκοί είναι οι καρποί της ανάπαυσης και της απελευθέρωσης για την αγάπη του Εγώ. Μα πιο γλυκοί ακόμη είναι οι καρποί του μακρινού και σκληρού χρέους, της θυσίας για την αγάπη των άλλων, την αγάπη των αδελφών ανθρώπων που υποφέρουν." (Η Φωνή της Σιγής, στ.190)

Είναι μια Ιεραρχία δημιουργικών πνευματικών Οντοτήτων που στην κορυφή της στέκεται ο Παγκόσμιος Πνευματικός Διδάσκαλος και ακολουθώντας μια φθίνουσα πορεία από τον πνευματικό κόσμο προς την ανθρωπότητά μας, η ιεραρχική κλιμάκωση συνεχίζεται με μύστες και μυημένους, με μαθητές και δόκιμους, και φθάνει έως τους πιο απλούς εκπαιδευτές του πλανήτη μας.

Όμως για να αντικρίσουμε τον Πνευματικό Διδάσκαλο, θα πρέπει να αποκτήσουμε την ίδια ουσία με τη δική του. Να μετατραπούμε σε αγνά πνεύματα. Να συντονιστούμε με το δικό του μήκος κύματος ώστε να εκφράσουμε στη γη παγκόσμια αγάπη, ανιδιοτέλεια, αδελφοσύνη και θυσία για το σύνολο.

Ο Πνευματικός Δάσκαλος είναι παντού. Είναι πατναχού παρών, γιατί είναι η ίδια η πνευματική ουσία μας. Μπορεί κάποιος να τον συναντήσει μέσα σε ένα φυσικό σώμα αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα τον αναγνωρίσει. Μπορεί να τον δει με ένα υπερφυσικό σώμα. Μπορεί να τον αναγνωρίσει μέσα στο βλέμμα του παιδιού, του γείτονά, του ζητιάνου, του σοφού, του μύστη. Μπορεί να ακούσει τη φωνή Του μέσα από μια πέτρα, μέσα από το φύσημα του αέρα, μέσα από το αστραπόβροντο, αλλά όπως και αν τον δει ή τον ακούσει, το μήνυμά Του είναι απέραντη αγάπη, σοφία, απέραντη συγχώρεση και ατέλειωτη συμπόνοια…

Σήμερα, η παρουσία του Πνευματικού Διδασκάλου είναι αναγκαία και απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε. Η πέμπτη ρίζα Φυλή, η δική μας, η Άρεια φυλή, θα περάσει από μια κρίση που θα συμβεί στα μισά της πορείας της, μια κρίση παρόμοια με εκείνη της προηγούμενης Ατλάντιας φυλής. Τότε, όσοι δεν εμψυχώθηκαν από τον σπινθήρα της νοημοσύνης, αποκλείστηκαν από την εξέλιξη της υπόλοιπης ανθρωπότητα.

Στην παρούσα κρίση, τα μέλη της ανθρωπότητας θα κληθούν να διαλέξουν ανάμεσα στην ύλη και το πνεύμα. Όσοι από την ανθρωπότητα θα διαλέξουν την ύλη και τον κόσμο της, είναι γραφτό να μην προχωρήσουν στο επόμενο και πνευματικότερο πεδίο εξέλιξης. Αυτοί θα παραμείνουν σε μια κατάσταση ύπνου χωρίς συνειδητότητα και θα επανέλθουν σε ένα επόμενο μανβαντάρα σε μια παρόμοια κατάσταση ζωής και αντίληψης για να επαναλάβουν το μάθημα που δεν πρόλαβαν να μάθουν στον παρόντα μανβανταρικό κύκλο.

Το τμήμα της ανθρωπότητας που έχει πιστέψει στη δύναμη του πνεύματος, αυτό θα συνεχίσει την ανοδική πορεία του προς τον πνευματικό κόσμο, μέσω των επόμενων γύρων της εξελισσόμενης πλανητικής μας ζωής.
Η παρουσία του Πνευματικού Δασκάλου, σήμερα, γίνεται πιο απαραίτητη και από τον αέρα που αναπνέουμε. Γιατί είναι Αυτός που μπορεί να μας υπενθυμίζει την πνευματική μας φύση, να δυναμώνει την πίστη μας με τις αποκαλύψεις για τον εσωτερικό και απόκρυφο κόσμο και με το παράδειγμα της αρετής, της υπηρεσίας, της προσευχής και του διαλογισμού να χαράσσει το πρότυπο της πνευματικής μας πορείας.

Αν κοιτάξουμε προσεκτικά γύρω μας θα διαπιστώσουμε ότι ένα κύμα εσωτερικής διδασκαλίας έχει απλωθεί στον πλανήτη μας, που μοιάζει με ανοιχτή μύηση. Ακόμη και οι θρησκείες χρησιμοποιούν παρόμοιους τρόπους για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των οπαδών τους.. Έντυπα, κινηματογραφικές ταινίες, εσωτερικές ομάδες, σχολές μεταφυσικής, και διαδίκτυο, όλα βρίσκονται στην υπηρεσία της πνευματικής εξέλιξης της ανθρωπότητας.
Η εμφάνιση των Μαχάτμας πριν από έναν αιώνα και η δημοσιοποίηση των έως τότε απόκρυφων μυστικών μέσω της Σύγχρονης Θεοσοφίας, δεν είναι ένα τυχαίο συμβάν. Πρόκειται για μια ενεργοποίηση της Ιεραρχίας και μια εμφανή παρουσία της μέσα στην ανθρωπότητα.

Για όλα τα συμβαίνοντα στον πλανήτη μας, σήμερα, ο Πνευματικός Διδάσκαλος της ανθρωπότητας είναι ο πρώτος υπεύθυνος και καθοδηγητής. Γιατί Αυτός είναι ο Σιωπηλός Παρατηρητής, και παραμένει στον πλανητικό μας κόσμο και θα παραμείνει, "επειδή οι μοναχικοί προσκυνητές με τα πληγωμένα πόδια, στον δρόμο της επιστροφής τους πίσω στον οίκο τους ποτέ δεν είναι σίγουροι ούτε μέχρι την τελευταία στιγμή, πως δεν θα χάσουν τον δρόμο τους μέσα σε αυτή την απέραντη έρημο της πλάνης…." Ι, 208

Αλήθεια, αναρωτιέμαι, πόσοι από μας θα ευεργετηθούν από τη Μεγάλη Θυσία Του;

Δείτε κι άλλες συναρπαστικές ειδήσεις και έρευνες από τον χώρο του Ανεξήγητου, του Εσωτερισμού και της Μεταφυσικής

Στείλτε τα δικά σας σχόλια και παρατηρήσεις στο arthra@esoterica.gr

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ