ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ (αρχική σελίδα)


Τίτλος: ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΕΝΕΘ ΤΖ. ΦΡΙΜΑΝ

Η υποδομή κάθε ανθρώπινης κοινότητας είναι το πολίτευμα. Από αυτά εξαρτάται η ευποιϊα, η ευπραγία και η ευζωία της. Αυτό οι αρχαίοι Έλληνες το συνειδητοποίησαν και δημιούργησαν το πολίτευμα στο οποίο ο Δήμος ήταν το ανώτατο πολιτειακό όργανο. Οι πολίτες αναδεδειγμένοι στα αξιώματα με κλήρωση ή - σπανιότερα - με εκλογή είχαν, κατά κανόνα, θητεία ενιαύσια και μη επαναλήψιμη.Μετά το τέλος της λογοδοτούσαν.

Αυτή ήταν η αρχαία ελληνική πολιτική διαδικασία. Η παιδεία των αρχαίων Ελλήνων απέβλεπε προς αυτή, γιατί χάρη σ΄ αυτή άνθησαν πολίτες και πόλεις. Υπήρχε λοιπόν ένας διπλός στόχος να κάνει το νέο άνθρωπο πολίτη ικανό να υπερασπιστεί το πολίτευμα της πόλης του, κατά κάθε εξωτερικής ή εσωτερικής επιβουλής.

Σε αυτό το βιβλίο θα δούμε την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, από την Αθήνα και την Σπάρτη μέχρι την Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς και τον Όρκο των Αθηναίων Εφήβων και τον Άβακα, το αριθμητήρι των αρχαίων Ελλήνων!
Τίτλος: "Τα Μυστήρια των Ελλήνων"

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ

Σελίδες: 350

Τα "Μυστήρια των Ελλήνων" είναι μια σύγχρονη προσέγγιση για την κατανόηση του πνεύματος που διέπει τις Ιερές Τελετές και τα Μυστήρια των Ελλήνων.

Με βλέμμα καθαρό, μακριά από παραδοξολογίες, που συσκοτίζουν αντί να φωτίζουν την εικόνα της προχριστιανικής Ελλάδας, η συγγραφέας καταγράφει και αξιοποιεί τα στοιχεία που έχουν διασωθεί αναδεικνύοντας την ελληνικότητα και την ουσία των Τελετών.

Με την πλούσια και συστηματική της εργασία η Ουρανία Τουτουντζή, απαντά στις παρανοήσεις που καλλιεργούνται συστηματικά αναφορικά προς τον αρχαίο κόσμο, και αναδεικνύει το περιεχόμενο της ελληνικής θρησκείας, σαν τη μέθοδο για μια φυσική θεώρηση του κόσμου.
Κεντρική Σελίδα ESOTERICA.gr