Κεντρική Σελίδα ESOTERICA.gr ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ (αρχική σελίδα)

 

Φιλοξενία
"ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΥ"
στο ESOTERICA.gr

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: "ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ" - Τριμηνιαίο Περιοδικό

ΤΕΥΧΟΣ: Σεπτεμβρίου 2001, Έτος Δ' Αριθμ. Τεύχους 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

- ΛΥΣΙΣ - Ο Πυθαγόρειος Φιλόσοφος

- ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ - Ο Κλειτός της Ήρας

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ

- Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

- ΣΕΛΗΝΙΑΚΕΣ ΛΑΤΡΕΙΕΣ

- ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ

- Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΡΟΥΣΣΩ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚΟΗ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

- ΕΣΤΙΑ

- ΑΡΗΣ

- ΑΡΤΕΜΙΣ

- ΤΟ ΖΩΟΓΟΝΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ

- ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΟΡΦΙΚΩΝ

- ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - Η Κυρηναϊκή Σχολή, Αρίστιππος.
Μεμονωμένοι μαθηταί του Σωκράτους, Αισχίνης, Σφήττιος, Ξενοφών.

- ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ


Τίτλος: "Η κοιλάδα των Ρόδων"

Συγγραφέας: Πάουλ Ντήναχ


Το 1921 ο Ελβετός φιλέλληνας Πάουλ Αμαντέους Ντήναχ, μετά από ένα ατύχημα πέφτει σε ληθαργικό ύπνο. Η συνείδηση του διολισθαίνει μπροστά στον χρόνο. Βρίσκεται στο έτος 3906 μ.Χ. διατηρώντας όμως την συνείδηση του εαυτού του. Είναι μεταβιωμένος στον φυσικό επιστήμονα Ανδρεά Νόρθαμ.
Γνωρίζει τότε και μας μεταφέρει τα ιστορικά γεγονότα που συγκλόνισαν την ανθρωπότητα από το 2000 έως το 4000 μ.Χ. Αναφέρεται στα επιτεύγματα του μεγάλου εκείνου πολιτισμού της 4ης χιλιετηρίδος στον οποίο θα ζήσουν οι μακρινοί απόγονοι του πολιτισμού μας. Οραματίζεται μια Πανοικουμένη με ιδιότυπο σοσιαλισμό, υπό την αιγίδα των Ευρωπαίων η οποία διαβιώνει μέσα σε μια ανώτατη πνευματική ζωή - παράλληλη με την υλική ευημερία. Ο λυρικός λόγος, η καλλιτεχνική δημιουργία, ο φιλοσοφικός στοχασμός, η μεταφυσική πίστη, και όλες εν γένει οι αξίες και τα υψηλά ιδανικά φθάνουν στο απόγειο τους.

Το 3906 μ.Χ. η Κοιλάδα των Ρόδων, η Πνευματική Πρωτεύουσα της Γης (κάπου στη νότιο Ευρώπη), κατοικείται από 6.000.000 ανθρώπους οι οποίοι είναι το απαύγασμα του πνευματικού κόσμου της υδρογείου. Εκεί ο Homo - Sapiens μεταμορφώνεται σε Homo Occidentalis Novus, τον νέο άνθρωπο με ανατομικές αλλαγές στα κυριότερα εγκεφαλικά κέντρα.

Ο Πάουελ Αμαντέους Ντήναχ, κατέγραψε την εμπειρία του και παρέδωσε τα χειρόγραφα του στα Γερμανικά, στον μετέπειτα πρύτανη της Παντείου, Γεώργιο Παπαχατζή, τον μεταφραστή, σχολιαστή και πρώτο εκδότη του εκπληκτικού αυτού σύγχρονου προφητικού κειμένου.

Πάντως τα όσα αναφέρει ο Ντήναχ (λέηζερ, πυρηνική ενέργεια, θερμοπυρηνική έκρηξη, τρισδιάστατες εικόνες κ.α) από το 1921 έως το 2000 έχουν όλα επαληθευτεί.

Καλή ανάγνωση με ........ αναμνήσεις από το Μέλλον ..... όταν ο Χρόνος εξαφανίζεται.....


Τίτλος: ΧΑΛΔΑΪΚΑ ΛΟΓΙΑ ή ΧΡΗΣΜΟΙ

Σειρά: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ

ΣΕΛΙΔΕΣ: 341

Ανατύπωση εκ της "Βιβλιοθήκης της Σφιγγός"
του Πέτρου Γράβιγγερ

Κοινή Έκδοση με τις Εκδόσεις ΔΙΜΕΛΗΣ

....... Ο μελετητής των πολυτίμων και μεστών σοφίας σχολίων των Νεοπλατωνικών εις τους πλατωνικούς διαλόγους, συναντά αδιακόπως αναφορά αυτών προς επίρρωσιν των διδομένων ερμηνειών, εις εν είδος μυσταγωγικού έπους, το οποίον αποκαλούν γενικώς "Χαλδαϊκά Λόγια" ή "Χαλδαϊκούς Χρησμούς".

Η υπόληψις και ο σεβασμός των προς αυτά είναι απεριόριστος, δια δε τον Ιάμβλιχον, τον Πρόκλον, τον Συριανόν, τον Δαμάσκιον κ.α. αποτελεί το έργον θείαν αποκάλυψιν αυθεντικήν, τίθεται δε εις την ίδιαν μοίραν με τα έπη του Ομήρου και του Ορφέως.
Οι παράλληλοι χαρακτηρισμοί των εν λόγω συγγραφέων εν σχέσει προς τα κείμενα ταύατ, επιβεβαιώνουν την απόλυτον πίστιν των προς την θείαν προέλευσιν των και ομιλούν ως περί θείων χρησμών.

Η νεωτέρα κριτική έρευνα επεδόθη εις τον καθορισμό της χρονολογίας συντάξεως των Χαλδαϊκών Λογίων. Η επικρατεστέρα γνώμη ως προς την προέλευσιν και χρονολογίαν συντάξεως των Χαλδαϊκών Λογίων, φαίνεται να είναι η υπό το W. Kroll διατυπωθείσα: πρόκειται, δηλαδή, περί κειμένου εθνικής γνώσεως συνταχθέντος υπό σοφών θεουργών πιθανώς της Μικράς Ασίας, κατά την εποχήν του Μάρκου Αυρηλίου, ήτοι περί το 200 μ.Χ. Τούτο όμως δεν αποκλείει την πολύ προγενεστέραν ύπαρξιν των διάδοσιν των προφορικώς.

"Όπως οι ερμαϊκοί διάλογοι", γράφει ο A.D.Nock, "ούτω και τα Χαλδαϊκά Λόγια, μας αποκαλύπτουν τον τρόπον του σκέπτεσθαι ή μάλλον τον τρόπον χρήσεως της σκέψεως, ως είδους μαγικής μεθόδου, η οποία τότε είχε κατακτήσει μεγάλην μερίδα ανθρώπων. Ερμητισμός και Χαλδαϊκά Λόγια παρουσιάζουν καταπληκτικάς ομοιότητας με ωρισμένα κείμενα, του χριστιανικού γνωστικισμού".


Τίτλος: Η ΛΥΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ

Συγγραφέας: ΕΛΕΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΔΟΥ - ΔΑΓΙΟΥ

ΣΕΛΙΔΕΣ: 261

Ο μύθος του Προμηθέα είναι ένα δοκίμιο της ψυχής, που μας φανερώνει την κατάβαση του ουράνιου πυρός στον άνθρωπο για την απόκτηση της μυστικής Σοφίας. Στο παρόν βιβλίο θα εξηγήσουμε πως έγινε η κατάβαση αυτή και ότι κοινή αφετηρία της Παγκόσμιας Μυθολογίας είναι ο Ουράνιος Πόλος και τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν γύρω από αυτόν.

Ο Προμηθέας αντιπροσωπεύει ολόκληρη φυλή που ήρθε από τ' άστρα και έφερε τον πολιτισμό, μαζί με τις πλάκες Νόμου, από την Σειριαδική Γη. Είναι η φυλή των Ελλήνων, οι Προμηθείς της γης, με αρχηγό τους τον Μίνωα (Προμηθέα) που μετέφεραν από τα Ουράνια δώματα την Ολυμπιακή φλόγα στους πρωτόγονους κατοίκους, δίνοντας τους τον σπινθήρα της λογικής.

Μέσα από τις γήινες δοκιμασίες οι ανθρώπινες ψυχές θα τελειωθούν και θα ενωθούν με την πρωταρχική τους θεότητα, σχηματίζοντας έναν υπέρλαμπρο Ήλιο ( Ηρακλή) που θα εμφανιστεί και θα λυτρώσει τον Προμηθέα από τα γήινα δεσμά του. Απ' αυτούς τους Ήρωες της γης, θα κατάγονται οι πνευματικές οντότητες στον ουρανό.

Οι δίαυλοι επικοινωνίας στις μέρες μας έχουν ανοίξει και φανερώνουν την κρυμμένη αλήθεια.