Το σύμβολο της παλιγγενεσίας και του αέναου κύκλου, ο "Ουροβόρος Όφις"