Μια σπάνια απεικόνιση: Η "Ανάληψη" του Μ. Αλεξάνδρου