Ο Ηρακλής και οι 12 άθλοι του, σε γκραβούρα του Μεσαίωνα