Μελετώντας εγκεφαλικά κύματα για διαλεύκανση εγκλημάτων



Το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, έχουν γίνει άλματα στη μελέτη της λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου. Με τη χρήση των τελευταίων τεχνολογικών μέσων έχει προχωρήσει η χαρτογράφηση της λειτουργίας του, σε τέτοιο βαθμό ώστε ένας «εγκεφαλικός χάρτης» να έχει τη μοναδικότητα και τη βαρύτητα ενός δακτυλικού αποτυπώματος. Έτσι φτάσαμε στο σημείο η καταγραφή της εγκεφαλικής δραστηριότητας να αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο σε ανακριτικές και δικανικές διαδικασίες.

Ήδη από τη δεκαετία του 1970, στις Η.Π.Α. ο καθηγητής Larry Farwell ανέπτυξε μια μέθοδο με την οποία μπορούσε να διαπιστωθεί η σχέση ενός υπόπτου με κάποιο έγκλημα και το κατά πόσον αληθείς ή ψευδείς ήταν οι ισχυρισμοί του. Η μέθοδος αυτή είχε γίνει δεκτή ως αξιόπιστη από τις δικαστικές αρχές των Η.Π.Α. και είχε χρησιμοποιηθεί πρακτικά – όταν βέβαια έδινε ξεκάθαρα αποτελέσματα. Τώρα ένας άλλος επιστήμονας, ο Dr. Mukundan έχει συστήσει τη δική του εταιρεία «εγκεφαλικών ερευνών» (την Brainex) και χρησιμοποιεί για τους ίδιους σκοπούς, νέες βελτιωμένες μεθόδους.

Η αρχική τεχνική του Dr. Farwell χρησιμοποιούσε εικόνες και ήχους που αναπαριστούσαν τη σκηνή του εγκλήματος. Οι ήχοι και οι εικόνες παράγονταν με τη βοήθεια υπολογιστή και δίνονταν στον ύποπτο ανακατεμένες με άλλες εικόνες που ήταν πραγματικά ή φαινομενικά άσχετες με το έγκλημα. Σέ όλη τη διαδικασία η εγκεφαλική δραστηριότητα του ατόμου μελετούνταν και καταγράφονταν οι αντιδράσεις του. Κατασκευάζονταν ουσιαστικά ένα «δακτυλικό αποτύπωμα», ένας αναλυτικός χάρτης της εγκεφαλικής λειτουργίας του εγκεφάλου του ύποπτου, που αποκάλυπτε την ενδεχόμενη σχέση του με το έγκλημα. Σε πολλές περιπτώσεις, η χρήση της μεθόδου του Farwell είχε οδηγήσει στην αθώωση υπόπτων.

Η διαφοροποίηση της τεχνικής του Dr. Mukundan, βασίζεται στο ότι η όλη εξεταστική διαδικασία βασίζεται σε ακουστικά ερεθίσματα που αναπαριστούν τη σκηνή του εγκλήματος με βάση τις υποθέσεις των αστυνομικών αρχών. Τα δεδομένα της εγκεφαλικής λειτουργίας του υπόπτου συλλέγονται καταρχάς από τον εμπρόσθιο λοβό και κατόπιν από τον οπίσθιο λοβό του εγκεφάλου, ή με ανάποδη σειρά. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Dr. Mukundan, η μέθοδος αυτή αποδεικνύεται πιο ακριβής και αξιόπιστη απ’ αυτήν του Dr. Farwell.

Ίσως αυτός είναι ο λόγος που τέσσερις χώρες ως τώρα έχουν συνεργαστεί με τον Dr. Mukundan για τη διαλεύκανση εγκλημάτων. Παρόλα αυτά η μέθοδος δεν είναι αποτελεσματική σε περιπτώσεις ατόμων με διανοητικές διαταραχές, σε αλκοολικούς ή σε άτομα εθισμένα στο έγκλημα.

Αν και ο Dr. Mukundan δεν αποκαλύπτει πλήρως την τεχνική του, δηλώνει ότι βασίζεται στη λειτουργία του εμπρόσθιου λοβού, που είναι το τμήμα του εγκεφάλου που ελέγχει όλα τα άλλα τμήματα και είναι υπεύθυνο για να κρίνει την καταλληλότητα ή όχι μιας δράσης - με άλλα λόγια την εγκρίνει ή όχι. Φαίνεται όμως ότι, αυτό το μυστηριώδες τμήμα του εγκεφάλου μας, χάνει τον έλεγχο σε εγκλήματα που εκτελούνται από την παρόρμηση της στιγμής.

Εγκληματίες ή όχι, προσέξτε επειδή σε λίγο δεν θα μπορείτε να πείτε ψέματα. Κάποιοι θα μπορούν να … "ακούσουν" τις σκέψεις σας!

http://cities.expressindia.com/fullstory.php?newsid=89970

Μετάφραση - Απόδοση - Σχολιασμός: Esoterica.gr

Δείτε κι άλλες συναρπαστικές ειδήσεις και έρευνες από τον χώρο του Ανεξήγητου, του Εσωτερισμού και της Μεταφυσικής

Στείλτε τα δικά σας σχόλια και παρατηρήσεις στο arthra@esoterica.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ