ESOTERICA.gr Forums !

ESOTERICA.gr Forums !
Κεντρική Σελίδα | Προφίλ | Εγγραφή | Ενεργά Θέματα | Μέλη | Αναζήτηση | FAQ
Όνομα Μέλους:
Password:
Επιλογή Γλώσσας
Φύλαξη Password
Ξεχάσατε τον Κωδικό;
 
 Όλα τα Forums
 .-= Η ΓΝΩΣΗ =-.
 Απλή εισαγωγή στις Απόκρυφες Επιστήμες
 Νέο Θέμα  Απάντηση στο Θέμα
 Εκτυπώσιμη Μορφή
 
Συγγραφέας Προηγούμενο Θέμα Θέμα Επόμενο Θέμα  
Πετρος
Μέλος 2ης Βαθμίδας

Greece
256 Μηνύματα
Απεστάλη: 07/03/2003, 00:23:38  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους Πετρος  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Σύντομο σημείωμα

Αγαπητοί φίλοι,

Μετά από σχετική παρόντρυνση του AVATARGR και εφόσον υπάρ-
χει και το σχετικό ενδιαφέρον εκ μέρους και των υπολοίπων φίλων,
θα δημοσιεύω περιοδικά διάφορα θέματα που αφορούν στην Εσωτε-
ρική Διδασκαλία.Τα θέματα είναι περιληπτικά και γραμμένα εκε-
κλαϊκευμένα με σκόπο απλά την μετάδοση βασικών γνώσεων.Για τους Γνώστες ίσως να είναι "απλοϊκά".Αλλά για τους αρχαρίους πι-
θανώς να αποτελέσουν ένα έναυσμα για περαιτέρω εβάνθυνση.
------------------------------------------

ΑΠΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΚΡΥΦΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ


....."Απέχουμε πάρα πολύ από την δυνατότητα να γνωρίζουμε όλους
τους Νόμους της Φύσης και τους διάφορους τρόπους δράσης τους.
Είναι λοιπόν από φιλοσοφικής πλευράς πολύ γελοίο,να αρνούμεθα
την ύπαρξη φαινομένων μόνο και μόνο επειδή δεν μπορούμε να τα
εξηγήσουμε με τις σημερινές μας γνώσεις"(Pierre Laplace.+)........

Σημείωση
Προτού προχωρήσω και επειδή θεωρώ τον Laplace έναν από τους
σημαντικώτερους σκαπανείς της επιστήμης,παραθέτω ένα σύντομο
και ενδιαφέρον βιογραφικό του σημείωμα.
(Pierre Laplace.Γάλλος μαθηματικός,αστρονόμος και φιλόσοφος
1749-1827.Καταγόταν από φτωχή αγροτική οικογένεια.Σπούδασε
μαθηματικά στην Στρατιωτική Σχολή του "Μπομόν αν Οζ".Υπήρ-
ξε μία μαθηματική ιδιοφυία με αποτέλεσμα να εξεληχθεί σ'έναν από
τους μεγαλύτερους επιστήμονες της εποχής του.Στα είκοσι του δημο-
σιεύει μία πραγματεία "Περί Ουράνιας Μηχανικής",που εμπεριέχει όλες τις γνώσεις της εποχής του καθώς αξιόλογες δικές του θεωρίες.
Σταδιακά εξελίσσεται και το 1816 εκλέγεται ακαδημαϊκός.Μεταξύ
των πολυαρίθμων επιστημονικών εργασιών του συγκαταλέγονται:
"Υπόμνημα για το αμετάβλητο των μέσων πλανητικών κινήσεων".
"Διαφορική εξίσωση Laplace"(Βλέπε και μετασχηματισμοί Laplace)
"Aναλυτική θεωρία πιθανοτήτων"."Θεωρία της πλημμυρίδας και
της Αμπώτιδος","Έκθεση του Συστήματος του Κόσμου".Αυτό το
έργο του είναι ίσως το μόνο όπου χωρίς μαθηματικά εξηγεί την κατα-
γωγή ολόκληρου του ηλιακού συστήματος με μία νεφελική κοσμογο-
νική θεωρία.Η θεωρία του αυτή επεκράτησε κατά τον 19ο αιώνα.)


......Με τα προαναφερθέντα λέγομενα της αυτοκριτικής του Laplace
και λαμβάνοντας υπ'όψη,μέσω του βιογραφικού σημειώματος,ποιός
ήταν,καταλαβαίνουμε την έκταση και την σημασία της Εσωτερικής
η Αποκρυφιστικής Διδασκαλίας.
Οι Απόκρυφες Επιστήμες μελετούν το τεράστιο πεδίο άνάμεσα στον
Ορατό και Αόρατο Κόσμο,προσπαθώντας να προσδιορίσουν τον με-
ταξύ τους υφιστάμενο σύνδεσμο ή ακόμη καλλίτερα την δυνατότητα
ύπαρξης αυτού.
Ο Αποκρυφισμός είναι κατά βάση Ηθική Διδασκαλία,που προσπαθεί
να τελειοποιήσει τον Άνθρωπο,πάντοτε,φυσικά,εξετάζοντας την προ-
σπάθεια αυτή από την "Λευκή"-αγνή,καλή,άδολη-πλευράΣυγχρόνως
διδάσκει και εφαρμόζει δική του μέθοδο θεραπείας,που βασίζεται στην εφαρμογή και χρήση των Φυσικών Νόμων.Σήμερα η ιατρική
(κατ'άλλους παρα-ιατρική) χρησιμοποιεί μερικές των μεθόδων αυ-
τών.(Ολιστική θεραπεία,Ομοιοπαθητική κλπ).Πιθανόν τα αναμενό-
μενα αποτελέσματα να μην είναι πάντοτε θεαματικά και οι εφαρμο-
γές των ανωτέρω μεθόδων να μη καλύπτουν όλο το φάσμα των περιπτώσεων.Αλλά και εδώ υφίσταται ένα αιτιολογικό που έχει να
κάνει ή με την μη σωστή τήρηση των μεθόδων ή με την πολύ αργή
και εξ ανάγκης απέλπιδα εφαρμογή τους.Συγκεκριμένα και προς αποφυγή παρεξηγήσεων, π.χ.δεν θεραπεύουμε τον καρκίνο στην τε-
λευταία του φάση κ.ο.κ.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό του Αποκρυφισμού,ομολογουμένως πα-
ρεξηγημένο ή κακώς εκμεταλευόμενο,είναι η δυνατότητα-σε γενικές
γραμμές-πρόβλεψη του μέλλοντος.Προσωπική μου γνώμη είναι ότι
είναι αδύνατον να προβλέψουμε το μέλλον.Πιθανώς όμως μέσα από τις ενδείξεις προσπάθειας πρόγνωσης,να μπορέσουμε να βελτιώσουμε
ή να αποφύγουμε καταστάσεις.Οι μαντικές μέθοδοι άλλες έχουν σαν
χαρακτηριστικό την παρατήρηση και τον συλλογισμό και άλλες κα-
θαρά την ενόραση.Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι μέδοθοι:της
Αστρολογίας,της Φυσιογνωμιστικής,της Χειρομαντείας,της Γραφο-
λογίας και της Αριθμοσοφίας.Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν:
η Χαρτομαντεία,η Ονειρομαντεία κ.α.
Επειδή όλες οι Μαντικές Μέθοδοι αποδεικνύουν την αδυσώπητη ε-
ξάρτηση των Φαινομένων και των Γεγονότων,είναι πολύ επικίνδυνο
να εξασκούνται από άτομα φαύλα και ανήθικα.Είναι δε ομοίως επι-
κίνδυνες διότι μπορούν να έχουν δυσμενέστατα αποτελέσματα σε α-
δύναμους ή "ανέτοιμους" χαρακτήρες.
Ο Αποκρυφισμός,μπορεί να διδάσκει την Μαντική Τέχνη,πλήν όμως
αφήνει στο άτομο την δυνατότητα και την ελευθερία να επιλέξει τον
Δρόμο που θα ακολουθήσει.
Ένα άλλο πλεονέκτημα του Αποκρυφισμού είναι και ο τρόπος αντι-
μετώπησης της Τύχης.Τι είναι Τύχη;Δεν είναι τίποτα άλλο από το σύνολο των συνθηκών που προσδιορίζουν ένα άτομο,κατά την γέννη-
σή του και προδιαγράφουν το πλάισιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί.
Στο σημείο αυτό επιτρέψατε μου να παραθέσω ένα καθαρά δικό μου
παράδειγμα.Ας θεωρήσουμε μία ευθεία γραμμή,που προσδιορίζει τα
άκρα της με τα σημεία "Α"=αρχή=γέννηση και "Τ"=τέλος=θάνατος.
Τούτο πιστεύω να είναι αξειοκρατικά αποδεκτό τουλάχιστον για τους
Κανόνες του Φυσικού Κόσμου.Για να διανύσουμε την απόσταση "Α-Τ",υπάρχουν άπειρο το πλήθος τρόποι.Με τεθλασμένες γραμμές,με ευθεία,με καμπύλες κ.ο.κ.(Προσοχή μη ταυτίσετε μαθηματικά ότι κάποιος που θα διανύσει την απόσταση αυτή με διαφορετική γραμμή
της ευθείας,αυτομάτως θα παρατείνει και την βιολογική του διάρκει-
α.Πιθανώς όμως και αυτό να μπορεί να συμβεί.Βλέπε μαθηματική
Θεωρία κατά Leibnitz).Eξ'άλλου δεν είναι αυτό το νόημα του συγκε-
κριμένου παραδείγματος.Ας θεωρήσουμε τέλος ότι το πάνω οριζόμε-
νο της γραμμής "Α-Τ" ημιεπίπεδο περιλαμβάνει η ορίζει τις Θετικές
ή καλές πράξεις, ενώ το κάτω της γραμμής,τις Αρνητικές.Μ'αυτό το
απλό γραμμικό ισοδύναμο,βλέπουμε ότι το άτομο μπορεί να ακολου-
θήσει άπειρο το πλήθος "δρόμους" με όποια θετικά ή αρνητικά απο-
τελέσματα,μέχρι το τέλος της Ζωής του,αυτοεπειρεάζοντας συγχρό-
νως την αρχική προδιαγεγραμμένη του Τύχη.Γι'άυτο και ο Αποκρυ-
φιστής ΑΡΝΕΙΤΑΙ την "τυφλή μοίρα".Παραδέχεται όμως ότι κάποια
ώθηση δίνεται αρχικά,στο άτομο,κατά την γέννησή του,επειρεαζόμε-
νη από τις Αστρικές και Κληρονομικές Δυνάμεις.

Φιλικώτατα
Πετρος

Reo
Μέλος 2ης Βαθμίδας


200 Μηνύματα
Απεστάλη: 07/03/2003, 19:11:55  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους Reo  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Φίλε Πέτρο, τα γραπτά σου είναι πάντα ζυγισμένα, ψύχραιμα και τεκμηριωμένα. Η συμβολή σου στα forums είναι ουσιαστική. Συνέχισε...

Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

Πετρος
Μέλος 2ης Βαθμίδας

Greece
256 Μηνύματα
Απεστάλη: 07/03/2003, 23:39:56  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους Πετρος  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Φίλε REO,

Ευχαριστώ πολύ για την θετικότατη κριτική σου.Θα συνεχίσω....

Φιλικώτατα
Πετρος

Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

Φοίνιξ
Νέο Μέλος


24 Μηνύματα
Απεστάλη: 08/03/2003, 01:47:47  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους Φοίνιξ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή
μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτι
έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί
γιατί μπροστά σου πάντα απλώνεται ένα δίχτυ

Άν ποτέ στα βρόχια του πιαστείς
κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει
μονάχος βρες την άκρη της κλωστής
κι αν είσαι τυχερός ξεκίνα πάλι

Αυτό το δίχτυ έχει ονόματα βαριά
που 'ναι γραμμένα σ' εφτασφράγιστο κιτάπι
άλλοι το λεν του κάτω κόσμου πονηριά
κι άλλοι το λεν της πρώτης άνοιξης αγάπη


Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

παναγιωτης
Νέο Μέλος


4 Μηνύματα
Απεστάλη: 08/03/2003, 15:42:34  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους παναγιωτης  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
geia sas oi apokryfes episthmes kata th gnomi mou ine mia diodos epikinonias me to theo


Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

παναγιωτης
Νέο Μέλος


4 Μηνύματα
Απεστάλη: 08/03/2003, 15:52:35  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους παναγιωτης  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
οποιος διαφωνει μπορει να μου εκθεσει την αποψη του

Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

Πετρος
Μέλος 2ης Βαθμίδας

Greece
256 Μηνύματα
Απεστάλη: 08/03/2003, 23:57:14  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους Πετρος  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Αγαπητέ Παναγιώτη,

Εξέθεσες μια πολύ σοβαρότατη και σεβαστότατη γνώμη.Περνώντας κανείς
σ'αυτά τα επίπεδα πλησιάζει κανείς το Θείον,την Υπέρτατη Δύναμη.

Φιλικώτατα
Πετρος

Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

Γιώργος
Πλήρες Μέλος


970 Μηνύματα
Απεστάλη: 09/03/2003, 22:51:32  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους Γιώργος  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Καθε ειδος τεχνολογίας πηγαζει απο την αντιληψη που εχουμε για τον κοσμο και απο τις διαφορες θεώριες που εξηγουν πως ο γυρω κοσμο μας λειτουργει.

Ο αποκρυφισμος ειναι και αυτος μια «τεχνολογια» που εξελησεται εδω και χιλιαδες χρονια απο την αντιληψη (οπως και τα πιστευω ) που εχουμε για τον θεο για την φυση για το συμπαν καθως και τα εργαλεια που εχουμε για παρατηρουμε το γυρω μας.

Μεχρι προσφατα η αντιληψη που εχουμε για τον κοσμο ειναι ο «Νευτωνιος» κοσμος
με τους νομους της φυσικης που ολοι ξερουμε , και τον γραμικο χρονο την αρχη και τελος , δραση αντιδραση , οπως και την ιδεα οτι ολα τα πραγματα ειναι στην θέση τους και οτι η πραγματικοτητα λειτουργει σαν ενα καλοκουρδισμενο ρολοι..Μεταφυσικα αυτο μεταφραζεται σε μια ιεραρχικη δομη του συμπαντος που εχει στη κορυφη εναν θεο αρχιτεκτονα και την γραμμικη σχεση του χρονου με μια αρχη και ενα τελος και τους φυσικα απαραιτητους νομους...
Τα τελευταια 70 χρονια η θεωρια της σχετικοτητας του Αισταιν , «ρετουσαρισε» την Νευτονια φυσικη με την εννοια της «ενεργειας» που διαθέτουν τα πραγματα, αλλα παλι οπως η νευτωνια φυσικη υπαινισσεται εναν γραμμικο (χωροχρονο) με την σοβαρη πιθανοτητα της αρχης και του τελους του χρονου.

Η αντιληψη ομως που εχουμε για το συμπαν εχει αρχισει(τα τελευταια χρονια) και αλλαζει ραγδαια με την επιστημη της κβατομηχανικης.

Η κβαντοθεωρια/μηχανικη δινει μια επακριβης περιγραφη πως τα μικροτερα μερη του συμπαντος συμπεριφερονται.Περιγραφει την φυση οτι αποτελειτε απο συγκεκριμενα μικρα κομματακια (κβαντα) υλης και ενεργειας οπως ατομα και φωτονια κλπ.Αυτα ομως συμφωνα με τις ερευνες υπακουουν περισσοτερο σε στατιστικες (πιθανοτητα) αρχες παρα σε αιτιακους και συγκεκριμενους κανονες.Ακομα εχει βρεθει οτι μπορουν να ανταλαξουν πληροφοριες μεταξυ τους αμεσα οπου και αν βρισκονται , οπως και οτι μπορουν να εκδηλωνονται σε περισσοτερα απο ενα μερος και κατασταση στον ιδιο χρονικο πλαίσιο.

Φιλοσοφικα η κβαντομηχανικη απειλει σοβαρα την κλασικη αναγενησιακη νευτωνια κοσμοθεωρια .Με λιγα λογια το αυριο δεν θα εξεληχθει απο το σημερα σε μια διαδοχη και συγκεκριμενους νομους αλλα....αυτο που μπορει να να γινει αυριο μπορει να εκπλησει ακομα και το ιδιο το συμπαν.Ο Αινσταιν που εβαλε τις βασεις για την επιστημη της κβαντομηχανικης το ηξερε αυτο και δεν του αρεσε ... ειναι περιβοητο πλεον το «ο θεος δεν παιζει ζάρια» αλλα ενα μερος της εργασιας του καταστραφηκε απο τον ιδιο οταν προσπαθησε να επεκτινη την θεωρια του.


Οποτε εχουμε το εξης παραδοξο. Τα μεγάλα μερη του συμπαντος δεν λειτουργουν με τους ιδιους κανονες και φιλοσοφια με τα μικροτερα πραγματα, αλλα απο την αλλη ... τα μεγαλα μερη αποτελουνται απο πολλα μικροτερα. Οποτε στην γενικη εικονα ολων των πραγματων οι κανονες αλλαζουν ξαφνικα και δεν εχουμε ιδεα (προς το παρον) πως αυτο γινεται και γιατι.Για το συμπαν ο πλανητη μας εμφανιζεται σε ταξη με μια σταθερη και προβλεψημη τροχια , αλλα ενα ηλεκτονιο ζει σε ενα εντελος χαοτικο συμπαν.

Οσο για τον ανθρωπο αυτος ζει σε ενα ενδιαμεσο κοσμο οπου η τάξη και το χάος ανταγωνιζονται. Και εδω ειναι κατα την γνωμη μου που αρχισει να αποκταει νοημα ο αποκρυφισμος. Γιατι οι ανθρωποι ανεξάρτητα με το συμπαν (ταξικο η χαοτικο) μπορουν και κανουν σαφες επιλογες.Επιλογες οχι σχετικα με το καλο και το κακο οπως οι περισσοτεροι απο μας πιστευουμε αλλα την επιλογη (ταξη η χαος) με την οποια η «τεχνολογια» μας και η ιδια η φυση μας θα λειτουργησει.Επιλογες που μπορει καποτε να μας καταστρεψουν η να μας κανουν θεούς

Οσο για τους θεους, δαινομες, πνευματα, εγρηγοροτα, και ολα τα τεχνουργιματα του αποκρυφισμου πιστευω οτι δημιουργουνται στην ανθρωπινη φαντασια , αλλα επειδη η φαντασια μας παραγει παραψηχολογικα αποτελεσματα οταν βρισκεται στο σταδιο της γνωσης , αυτα συνηθως ερχονται στην πραγματικοτητα μας απο την ποσοτητα του «πιστευω» που αποφασιζουμε (η μας αναγκασαν) να επενδησουμε σε αυτα. Πιστευω που οπως αναφερα στην αρχη επιρεαζονται απο την αποψη που εχουμε για τον κοσμο και τα εργαλεια μας....

Ξερω οτι μοιαζει «η κοτα η το αυγο» διλημμα ...αλλα η απαντηση εχω αρχισει και υποψιαζομαι ειναι «διαλεξε οτι θές»


Φιλε πετρο ισως να ειμαστε ποιο κοντα στο να καταλαβουμε τους νομους τις φυσης απο οτι ο Lalpace (19ος αιωνας) αναφέρει ......αυτο που θα σου συνιστουσα ειναι να μελετησεις συγχρονες μελετες τις κβαντομηχανικης και μοντερνας φυσικης ... η μη τοπικη ικανοτητα των κβαντα να μεταφερουν/ανταλαζουν πληροφοριες/ενεργεια ειναι μια αρκετα πιστικη κατα την γνωμη μου εξηγηση πανω στην προβλεψη του μελλοντος της τυχης και των συνδεσμο μεταξη του ορατου και του αορατου οπως αναφερεις.


Γιώργος (κβαντα απο τον 21 αιωνα)

Υ.Γ... Παντος κατα την γνωμη μου οποιοσδηποτε θεος που εβαλε τη κβαντοφυσικη στην πλαση εχει εμφανες προβλημα τζογου και παιζει και ζάρια

Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

Πετρος
Μέλος 2ης Βαθμίδας

Greece
256 Μηνύματα
Απεστάλη: 09/03/2003, 23:40:48  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους Πετρος  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Αγαπητέ φίλε Γιώργο,

Ευχαριστώ πολύ για τις υποδείξεις σου και τις θέσεις σου πάνω στο κεί-
μενο.Αλλά όπως πιθανώς να αντιλήφθηκες το νόημα του σχετικού γραπτού
δεν έχει την έννοια της πανάκειας.Απλώς είναι ένα εγκυκλοπαιδικό γρά-
φημα το οποίο και ΔΕΝ έχει τελειώσει ακόμα, πάνω στην Εσωτερική Διδα-
σκαλία.Απευθύνεται κυρίως σ'αυτούς που θα είθελαν να εμβαθύνουν περι-
σότερο στο θέμα.Φυσικά και εκεί είναι το αξιοπερίεργο όσο η επιστήμη
αναπτύσσεται τόσο πλησιάζει σε μεγαλύτερες δυνατότητες τελείωσης του
Ανθρώπου,κάτι εξ άλλου που εκ προιμίου διδάσκει και ο αποκρυφισμός.
Δεν είμαι απόλυτος στις θέσεις μου,απλά περιγράφω μερικά ιστορικά στοιχεία.Όσο δε για τις γνώσεις μου στην Κβαντομηχανική,πιθανώς να κα-
ταλάβεις ποιές είναι από το profil μου.
Η πειραματική μου ενασχόληση με θέματα Αποκρυφισμού,αυτά που στην συ-
νέχεια ονομάστηκαν (καλώς ή κακώς Παραψυχολογία)ξεκινάει στις αρχές
του 1970.Πολλές αναφορές άλλων (ιδιαίτερα Ρώσσων ερευνητών)επαληθεύ-
καν εργαστηριακά.Σημειωτέον δε όπως θα αναφέρω και στην συνέχεια των
άθρων,πολλές μέθοδοι του Αποκρυφισμού,όπως η Γραφολογία,η Φυσιογνω-
μιστική κ.α.χρησιμοποιούνται ευρύτατα από διάφορες "Υπηρεσίες" ανά τον κόσμο.
Ταπεινή μου γνώμη είναι ότι ο Αποκρυφισμός,χωρίς να εναντιώνεται σε
Επιστήμη,διάφορα "πιστεύω"κλπ μπορεί να συμβάλει στην Τελείωση του
Ανθρώπου.

Φιλικώτατα
Πετρος

Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

Γιώργος
Πλήρες Μέλος


970 Μηνύματα
Απεστάλη: 10/03/2003, 02:22:04  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους Γιώργος  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Συγνωμη λάθος μου φιλε Πετρο.
Θα παρακαλουσα τον διαχηρηστη να μεταφερει το αθρο απο το συγκεκριμενο Θεμα.

ευχαριστω
Γιώργος

Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

Πετρος
Μέλος 2ης Βαθμίδας

Greece
256 Μηνύματα
Απεστάλη: 10/03/2003, 12:45:10  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους Πετρος  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Αγαπητέ φίλε Γιώργο,

Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση.


Φιλικώτατα
Πετρος

Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

giannitsa
Νέο Μέλος


2 Μηνύματα
Απεστάλη: 28/04/2007, 18:50:38  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους giannitsa  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
file petro den ksero an parakoloythis toyto to url (elpizo na me dis) stile moy se parakalo ena e-mail soy na ksero oti se brika.

periliptika na soy po oti an kseris fisika kati sxetika me ta radiokimata .pos mporo na akoyso tis sixnotites se mia kataskeyi poy exo kai mporo na metafero ta radiokimata mesa se ena xoro kai na megalono 2-4 fita ntomatas se apolito skotadi.
edo lipon mporo na akoyso pies sixnotites aporofa to fito oste na megaloni opos ekso.

skeftomai ena tropo me ena pontesiometro alla tha itan pio kala am to akoyga i to eblepa pio kala akoma.


giati an sintonisto tha mporo na kano kala ta fita meso radiokimata opos episi tha exo tin dinatotia na ksero ti theli to xoma i akoma kai na moy leei an theli nero ,lipasma,otidipote telos panton.


elpizo na moy apantisis>


nikos apo giannitsaΜετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

giannitsa
Νέο Μέλος


2 Μηνύματα
Απεστάλη: 28/04/2007, 18:59:28  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους giannitsa  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
file petro den ksero an parakoloythis toyto to url (elpizo na me dis) stile moy se parakalo ena e-mail soy na ksero oti se brika.

periliptika na soy po oti an kseris fisika kati sxetika me ta radiokimata .pos mporo na akoyso tis sixnotites se mia kataskeyi poy exo kai mporo na metafero ta radiokimata mesa se ena xoro kai na megalono 2-4 fita ntomatas se apolito skotadi.
edo lipon mporo na akoyso pies sixnotites aporofa to fito oste na megaloni opos ekso.

skeftomai ena tropo me ena pontesiometro alla tha itan pio kala am to akoyga i to eblepa pio kala akoma.


giati an sintonisto tha mporo na kano kala ta fita meso radiokimata opos episi tha exo tin dinatotia na ksero ti theli to xoma i akoma kai na moy leei an theli nero ,lipasma,otidipote telos panton.


elpizo na moy apantisis>


nikos apo giannitsaΜετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

Dying_Incubus
Συντονιστής

Tuvalu
13482 Μηνύματα
Απεστάλη: 28/04/2007, 20:22:01  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους Dying_Incubus  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Αγαπητέ/ή giannitsa, καλώς ήλθες κοντά μας!
Θα σε παρακαλούσα να γράφεις με ελληνικούς χαρακτήρες κι όχι με λατινικούς ώστε να είναι ευανάγνωστα τα μηνύματα σου.


In anticipation of my resurrection...

Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας
lifo
Νέο Μέλος

Greece
7 Μηνύματα
Απεστάλη: 12/05/2007, 12:21:59  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους lifo  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Οι απόκρυφες επιστήμες δεν είναι τρόπος για να φτάσουμε τον Θεό αλλά τρόπος για να φυπνήσουμε τον Θεό που βρίσκεται μέσα μας....

Χ.ΚΜετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

Trithemius
Μέλος 2ης Βαθμίδας

Greece
306 Μηνύματα
Απεστάλη: 20/05/2007, 21:44:44  Εμφάνιση Προφίλ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Σε μία σύντομη φράση θα μπορούσαμε να πούμε πως οι απόκρυφες επιστήμες είναι στην ουσία μία, ο έμπρακτος εσωτερισμός. Επίσης, ας μην ξεχνάμε πως η λέξη "απόκρυφο" δεν σημαίνει απαραίτητα και κάτι το παράνομο, βέβηλο, ανήθικο κλπ. Ως όρος το απόκρυφο δηλώνει το κεκρυμμένο, το μη προσβάσιμο για το ευρύ κοινό, κάτι σαν την πυραυλική τεχνολογία κατά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο. Όπως καταλαβαίνετε ο όρος έχει ευρεία σημασία. Πάντως όταν συνδεθεί με τα μεταφυσικά θέματα, στην ουσία αντιπροσωπεύει την έμπρακτη πλέον εφαρμογή του εσωτερισμού, ο οποίος βέβαια μπορεί να έχει ποικίλλες διαστάσεις κι εφαρμογές...


Lux e tenebris
Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας
αγνοών
Πλήρες Μέλος

Greenland
803 Μηνύματα
Απεστάλη: 27/05/2007, 17:45:28  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους αγνοών  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
μακάρι να ήταν ακόμη εδώ,μαζί μας,ο Πέτρος !Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας
   
 Νέο Θέμα  Απάντηση στο Θέμα
 Εκτυπώσιμη Μορφή
Μετάβαση Σε:

ESOTERICA.gr Forums !

© 2010-11 ESOTERICA.gr

Μετάβαση Στην Κορυφή Της Σελίδας
0.109375
Maintained by Digital Alchemy