Κεντρική Σελίδα Φιλοξενιών

 

Εκδόσεις
"ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ"

 


 

 

ESOTERICA.gr
Η "Πύλη" στον ελληνικό δικτυακό χώρο για τη Μεταφυσική έρευνα και την Εσωτερική αναζήτηση
Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2001

 

"ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ"

 

Το Ιδεοθέατρον δημιουργήθηκε το 1991 από τον Ραδάμανθυ Αντώνιον Αναστασάκη. Είναι θεατρικός - εκπαιδευτικός - εκδοτικός οργανισμός που έχει ως βασικό σκοπό την παρουσίαση του Αρχαίου Ελληνικού Πνεύματος και την ένωση του με την σύγχρονη, αλλά και νέα εποχή μέσω της Θεατρικής Τέχνης, Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Ειδικών Εκδόσεων . Χρησιμοποιεί την Σοφία του παρελθόντος, τις προτάσεις, εξελίξεις και ανησυχίες του παρόντος και τον οραματισμό για το μέλλον της Τέχνης και της Ανθρωπότητος.

Το Ιδεοθέατρον πραγματοποίησε από το 1991- 2001 περισσότερες από 2000 Εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κάνοντας ευρύτερα γνωστή την Ελληνική Επιστήμη, Τέχνη, Φιλοσοφία, Ιστορία, Θρησκεία και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, ενώ εργάσθηκε και για την διάδοση του Παγκράτιου Αθλήματος και των Αρχαίων Ελληνικών Ονομάτων. Αποτέλεσε κατ' αυτόν τον τρόπο την ποιοτικότερη αλλά και μεγαλύτερη εκδήλωση σε κοινωνικό επίπεδο του νέου ρεύματος της δεκαετίας 1990- 2000 για τον Ελληνικό Πολιτισμό.

Το Ιδεοθέατρο αποτελεί παράδειγμα προς μίμησιν, αφού πολλοί ελληνοπρεπείς χώροι που δημιουργήθηκαν κατόπιν αυτού, εμιμήθησαν την λειτουργία του. Επίσης πολλοί νέοι αλλά και καταξιωμένοι ερευνητές και επιστήμονες έγιναν ευρύτερα γνωστοί για μέσου των χιλιάδων εκδηλώσεων του.

Το Ιδεοθέατρον με τις πολύμορφες εκδηλώσεις του, έδωσε γνωσιολογικά εναύσματα αλλά και ψυχικά ερεθίσματα για να στραφούν προς την μελέτη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και να αγαπήσουν το μέτρον και το κάλλος του αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού χιλιάδες άνθρωποι εμπνέοντας τις συνειδήσεις τους.

Κεντρική Σελίδα ESOTERICA.gr